top of page

O AMSP ČR

Naše poslání

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

AMSP ČR - Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky patří mezi tři nejvýznamnější podnikatelská uskupení v České republice. Byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů.

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro připravovanou legislativu, exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání.

Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání:

 • začínající podnikatelé

 • rodinné firmy

 • řemeslníci

 • ženy v podnikání

 • obchodní provozovny

 • malé restaurace

 • drobní pěstitelé

 • podnikatelé 55+

 • digitalizace podnikání

 • podnikatelé na venkově

 

V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a eventový servis.

Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (GDPR, Režim Ukrajina atd.).

AMSP ČR vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a knih, odborné zpravodaje a spravuje devět portálů.

Každoročně vyhlašuje soutěže:

 1. o nejlepší rodinnou firmu

 2. začínající podnikatele

 3. podnikavé ženy

 4. nejlepší živnostníky na venkově

 5. nejaktivnější řemeslné cechy

 

AMSP ČR  poskytuje desítky záštit a cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a provádí výzkumy.

Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá jak členská základna, tak veřejné instituce, školy nebo média. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020). Asociace je členem většiny vládních či resortních výborů.

 

V dubnu 2015 byla AMSP ČR mezi prvními 17 českými signatáři UN Global Compact (největší síť CSR zaštítěná OSN).

CSR.png

Naše CSR

AMSP ČR se hrdě se hlásí k CSR (Společenská odpovědnost firem = Corporate Social Responsibility). 

Dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí.

Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v roce 2001. 

Děkujeme za odeslání!

Telefon: +420 736 273 881 / E-mail amsp@amsp.cz

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit. I'm a great place to tell your story so your users know a little more about you.

bottom of page