top of page

7 důvodů k digitalizaci

Aktualizováno: 29. 6. 2023

Nutnost digitalizovat firemní procesy nabývá v současné době na čím dál větší důležitosti nejen kvůli splnění ESG kritérií, ale hlavně z důvodu modernizace a posílení konkurenceschopnosti podniků na trhu.

Více jak 50 % firem na tuzemském trhu v současné době věří, že digitální transformace je nutná pro přežití na moderním trhu. Už se nejedná pouze o standardní součást rozvoje velkých firem a korporací, ale naopak digitalizace začala pronikat i do procesů malých a středních firem.

CO JE DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A JAK SE DÁ V PRAXI VYUŽÍT?

Jedná se o integraci digitálních technologií do podniků s cílem vytvořit nové či zefektivnit stávající obchodní a firemní procesy. Umožňuje podnikatelům provést zásadní změny v řízení celého podniku a pružněji reagovat na současné trendy, neustále se měnící tržní podmínky a požadavky zákazníků. Díky digitalizaci je dnes daleko rychlejší uvést na trh nový produkt, řešit jeho prezentaci a marketingovou strategii v závislosti na aktuálních trendech. Digitalizace může být nápomocná i k rozvoji firemní kultury. Celkově posiluje zabezpečení a zefektivňuje celé workflow.


Přínosy a využití je tedy velmi široké, níže jsou uvedeny základní možnosti, jak digitální transformaci využít v praxi.


1. PŘÍNOS: zvýšení ziskovosti

Digitalizace je i vhodný nástroj, jak ve velkém zavést výrobu personalizovaného produktu s vyšší ziskovostí. Příkladem je společnost Siemens, která ve svém výrobním závodě na výrobu elektromotorů v Mohelnici implementovala nový komplexní řídící systém, umožňující zákazníkům během velmi krátké doby vytvořit návrh, objednávku elektromotoru dle vlastní specifikace a zařadit ji do výrobního plánu během několika hodin. Celkový počet variant vyráběných motorů je tedy aktuálně přes 90 000. Díky novému informačnímu systému byly navýšeny tržby firmy.


2. PŘÍNOS: vyšší produktivita a eliminace nákladů

Čas jsou peníze a v byznysu to platí obzvlášť. Bezpapírová metoda omezuje tvorbu odpadu, ale i náklady související s nakupovaným materiálem, zároveň zajišťuje i vyšší produktivitu práce, kdy se zaměstnanci nezdržují například tiskem požadovaných dokumentů.


3. PŘÍNOS: sběr a evidence dat

Nejcennější v moderním světě jsou informace. A to zejména o potřebách zákazníků, ale i o chodu firmy. Systém pro evidenci a sběr dat umožňuje maximální výtěžnost informací o daném zákazníkovi či zakázce, jeho historii i jeho investičnímu apetitu v závislosti na jednotlivé trendy.


4. PŘÍNOS: zajištění kybernetické bezpečnosti

V současnosti je toto téma čím dál více aktuální. Čím více dat máte v „onlinu“, tím více je potřeba řešit jejich zabezpečení před neoprávněným přístupem nebo krádeží. Víte o tom, že z hlediska vlivu na systém se útoky dělí na aktivní či pasivní, nebo z hlediska místa jejich zahájení na vnější a vnitřní? Nepodceňujte tedy ochranu Vaší komunikace a přenosu dat.


5. PŘÍNOS: zefektivnění komunikace v rámci firmy

Virtuální sdílená úložiště umožňují propojit mezi sebou lépe zaměstnance, kteří mohou v reálném čase pracovat online současně v rámci jednoho dokumentu a tím i rychleji a efektivněji zpracovat zásadní produkty či dokumenty, aniž by museli být všichni přítomni na jednom místě.

6. PŘÍNOS: transparentnost v rámci řízení firmy

Zavedení řídícího informačního systému od evidence docházky a účetního systému, přes plánování výroby a distribuci výrobků až po skladové hospodářství a evidenci materiálu, dojde ke zvýšení přehledu o fungování firmy a tím i její transparentnost vůči kontrolním a auditním orgánům.


7. PŘÍNOS: zlepšení firemní kultury

Digitální transformace firem cílí nejen na zákazníky, ale i na zlepšení komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci v rámci podniku. Často si firmy pořizují hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě, aby mohli pokračovat ve výkonu své činnosti v rámci home office.

JAK DIGITALIZACI FINANCOVAT?

Víte, že digitalizaci Vašeho podniku můžete financovat i s pomocí dotací? Evropská unie v novém programovém období toto téma zařadila mezi své hlavní pilíře. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci svého Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na digitalizaci v programech Technologie-průmysl 4.0, Technologie MAS, Virtuální podnik a Digitální podnik.


Pro získání maximálního počtu bodů při hodnocení projektového záměru je žádoucí nastavit tzv. optimalizace. Jedná se o určité změny v projektu, které jdou vstříc hodnotícím kritériím vybraného dotačního programu. Šance na schválení žádosti o dotaci se tak výrazně zvýší.

V celém administrativním procesu Vám může pomoci konzultační společnost zajišťující dotační poradenství.Za podklady k článku děkujeme 201 consulting s.r.o.

62 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 comentario


A Č
A Č
23 dic 2023

Slečinka na té fotce je moc pěkná. Moc by mne zajímalo, zda to množství šanonů se chystá digitalizovat a hlavně čím? Tou kalkulačkou? Nebo už je zdikgitalizovaná a ty šanony ji zbyly? Jinak snůška blábolů. Kolik za ty plky dostal autor peněz?

Me gusta
bottom of page