top of page

Jak bezpečně cestovat s firemními zařízeními?

Bezpečné cestování s firemními zařízeními (notebook, mobil, atd.) Období dovolených je za námi, avšak služební cesty se v plné míře opět rozběhnou v nadcházejícím období.

Cestování s firemními zařízeními sebou nese zvýšené bezpečnostní riziko pro firemní data, účty ale i samotná zařízení.

Na pracovních cestách, ať tuzemských nebo zahraničních, běžně využíváme k naší práci firemní mobily, tablety, notebooky a další zařízení, a proto je nutné dodržovat řadu bezpečnostních opatření.

V dnešní době, kdy je zvýšený výskyt promyšlených kyberútoků, stále větší, bychom měli mít bezpečnostní pravidla na paměti.

V některých firmách jsou zařízení nastavená už přímo na úrovni správy sítí a aplikací, někde je ponecháno na samotných zaměstnancích.

  1. Ochrana pro případ krádeže či ztráty je zásadní riziko, kde hrozí to, že se zařízení ocitne v cizích rukou. Tady je nutné využít všech možnosti ochrany. Pevné disky, paměti (a paměťové karty zejména) musí být bezpečně šifrovány, vstup (přihlášení) do zařízení chráněno dvoufaktorovým ověřením, nastaveno ideálně biometrické přihlašování, pokud to není možné, tak některé z dalších řešení – klíčenka, silná unikátní hesla.

  2. Připojení k Internetu pro přístup do firmy pomocí firemní bezpečné VPN pro zajištění bezpečné komunikace s ohledem na to, že se bude zaměstnance připojovat na místech s neznámou úrovní zabezpečení a může být snadným cílem zvědavců.

  3. Smazání/deaktivace zařízení na dálku pro případ ztráty je další zásadní opatření, které nesmí být podceňováno. Včetně toho, že uživatel zařízení musí vědět jak přesně postupovat, aby v případě ztráty či odcizení bylo co nejdříve reagováno.

  4. Bezpečné připojení k Internetu, tedy pokud se připojujete na neznámé Wi-Fi, tak je nutné dbát na to aby byly “se zámečkem” a v kombinaci s výše uvedenou VPN. Pokud je to možné, tak je bezpečnější využívat mobilní připojení k Internetu, například tak, že pro delší pobyt v zahraničí bude koupena tamní datová SIM.

  5. Před cestou aktualizovat a zálohovat všechna zařízení, která si budete brát. Aktualizace jsou důležité s ohledem na případné bezpečnostní chyby, záloha zásadní pro případné obnovení dat a nastavení v případě ztráty, krádeže či poškození zařízení.

  6. Ujistěte se, že máte aktivní a aktuální antivir a antimalware a po dobu cestování se vyvarujte stahování a otevírání čehokoliv, co by mohlo být rizikové.

  7. Počítejte s možnosti poškození zařízení a mějte tak plán jak “přežít” (například) bez notebooku. Velmi se v tomto případě hodí používat správce hesel, kde se k přihlašovacím údajům dostanete i na jiném, například náhradním zařízení.

  8. Předcházejte krádeži odpovídajícím chování. Nenechávejte zařízení bez dozoru, ani na krátkou dobu. Nenechávejte je na hotelových pokojích, využívejte možnosti bezpečné úschovy.

  9. Máte-li ve firmě systém nastavující úrovně přístupu k datům a firemním prostředkům, tak pro zaměstnance na cestách pravidelně revidujte nastavení. V některých případech je vhodné i po dobu cesty nastavit přísnější, omezenější režim.

  10. Nezapomeňte na vzdělávání a zaměstnance mířící na cesty odpovídajícím způsobem vyškolte a poučte o rizikách a také o tom jak se mají chovat, jak reagovat na nenadálé či rizikové situace a jaké postupy mají dodržovat.


Pamatovat je vhodné i na to, že firemní (a osobní) data mohou obsahovat nejen telefony, tablety či mobily, ale také třeba chytré hodinky. Bude-li někdo cestovat s použitím vlastních zařízení a na nich pracovat/přistupovat do firmy, tak platí totéž co bylo popsáno a neliší se to moc od klasického BYOD (Bring Your Own Device) mechanismu.

Zdroj: Thein Security

O Thein Security Společnost Thein Security, která patří do skupiny Thein, se výhradně zabývá kybernetickou bezpečností. Nabízí komplexní služby a pokročilá technologická řešení spojená s ochranou firem v kyberprostoru, včetně prevence úniku citlivých dat, obrany proti sofistikovaným útokům, detekce neznámého malware nebo aktivní ochrany proti DDoS útokům. Jednou z hlavních specializací firmy je vlastní bezpečnostní dohledové centrum SOC (Security Operations Center), které je k dispozici těm zákazníkům, kteří se chtějí soustředit na své podnikání, ale současně vyžadují prvotřídní dohled nad ochranou svých dat v kyberprostoru. Thein Security se ve svém odvětví odlišuje výjimečnou skladbou certifikovaných profesionálů s dlouholetými a unikátními znalostmi, které baví jejich práce a usilují o maximální spokojenost svých zákazníků. Pyšní se jedinečným diamantovým partnerstvím s celosvětovým lídrem v oblasti bezpečnosti Palo Alto Networks.

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page