top of page

NEČTĚTE SI O CSRD, KDYŽ SE VÁS TO NETÝKÁ

CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive, je nová směrnice EU, která řeší reportování ESG velkých podniků. Nás ale zajímají malé a střední podniky a chceme zjistit, co z toho pro ně vyplývá.

Pro malé a střední podniky CSRD až od 2027 ( a to jenom pro některé).

Zdá se vám to daleko? Ano, to souhlasím, že se jedná o relativně vzdálené datum. To jsme si všichni říkali i o GDPR a pak jsme vše řešili na poslední chvíli.

Teď k tomu podstatnému, tato legislativa CSRD má vliv hlavně na dodavatelsko-odběratelské řetězce. Tím, že velké firmy nad 500 zaměstnanců mají povinnost reportovat již za rok 2024 může se stát, že i malé a střední společnosti se stanou součástí reportingu již za uvedený rok.

Jak je to možné?


Projděte si svoje obchodní partnery a oslovte je sami

Velké společnosti zajisté budou chtít vylepšit svoje skóre, proto začnou očekávat stejný přístup od ostatních spolupracujících společností v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Jak a do jaké úrovně nese podnikatel zodpovědnost? To ještě není známé, avšak předpokládejme, že se nastaví co nejvyšší očekávání.


Jak velké firmy pomůžou malým a středním podnikům?

Je na místě oslovit velké partnery, jak k tomu přistupují a co budou od vás očekávat. Podle toho si připravte strategii.


Jaký je průběh reportingu?

V první vlně, v roce 2025 (vykazování za finanční rok 2024), se týká regulace firem, které již mají povinnost reportovat podle NFRD, tedy všech kótovaných společností (na burze obchodovatelných), a zároveň velkých firem s více než 500 zaměstnanci, což jsou v Česku nižší desítky firem. O rok později (v roce 2026 – vykazování za finanční rok 2025) se směrnice rozšíří na všechny velké společnosti, které splní alespoň dvě z následujících kritérií:

  • více než 250 zaměstnanců,

  • obrat minimálně 40 milionů eur,

  • celková aktiva minimálně 20 milionů eur.

Pokud ve svém portfoliu partnerů najdete takovou firmu, neváhejte svého partnera v této záležitosti oslovit. Velké firmy již reporting řeší a sami s tím mají zkušenosti. Tím můžete jednoduše zjistit, co vás v budoucnu čeká.

V dalších vlnách dopadne povinnost reportovat i na malé a střední podniky kótované na burze a na firmy mimo EU.


Cílem CSRD je zvýšit transparentnost podniků a postavit tak nefinanční reporting na úroveň finančního.


Přehledně CSRD

První report v roce 2025

Jako první přijdou na řadu společnosti jako banky, pojišťovny, veřejně obchodovatelné společnost a společnosti nad 500 zaměstnanců.

Vyhotovení reportu za rok 2024.

První report v roce 2026

Velké společnosti, které do této chvíle nezpracovávali finanční reporting.

Společnosti s více než 250 zaměstnanci mající roční obrat 40 milionů eur a více a nebo bilanční sumu minimálně 20 milionů eur.

Vyhotovení reportu za rok 2025.


První report v roce 2027

Za rok 2026 - kótované malé a střední podniky.

Povinnost se v tomto čase rovněž začne vztahovat na takzvané malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny.

Všechny tyto společnosti ale mohou požádat o odklad o jeden rok, což znamená, že v takovém případě by první report musely zveřejnit v roce 2028 za rok 2027.


Zdroj: CSRD a KPMG

57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page