top of page

Proměna podnikání

Problematikou ESG se začíná zabývat čím dál tím více firem a často slýcháme, že je situace na trhu nepřehledná.

Společnost Glopolis připravila web věnovaný změnám navázaných na legislativu ESG, a který jednoduše shrnuje základní informace o ESG včetně přehledu odborných firem, které dodávají relevantní řešení.

Spuštění Mapy ESG služeb (https://promena-podnikani.cz/esg-mapa) pomáhá firmám při jejich transformaci na udržitelný model podnikání. Tato mapa poskytuje přehled o dostupných službách a iniciativách v oblasti environmentální, sociální a správní odpovědnosti.

Na webu najdete i různé testovací poradenské platformy včetně příběhů firem, které již proces ESG zahrnuly do fungování firmy a můžete zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti.


Cílem mapy je pomoci firmám vybrat si ty služby, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a cílům v oblasti udržitelnosti.


Za webem Proměna podnikání stojí analytické a síťovací centrum Glopolis podporující nevládní neziskové organizace, státní správu a firmy, aby účinněji spolupracovaly na řešení společných výzev pro demokratické principy, zelenou ekonomiku a propojenou, soudržnou společnost.Děkujeme za spolupráci18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page