top of page

TĚŠÍ MĚ, JSEM ESG

Zkratka ESG se stala fenoménem.

Co si pod tím vším však můžeme konkrétně představit? A co z toho všeho pro malé a střední podniky vyplývá? Slyšíme informace, že legislativa EU problematiku řeší pouze vůči velkým firmám s více jak 250 zaměstnanci.

Proč by tedy měli malé a střední podniky vůbec tuto problematiku řešit?


Povinnosti pro malé a střední podniky jsou nepřímé a naprosto logické.

Avšak vezměme ESG pěkně od začátku a představme si jednotlivé části.

Pojem ESG je zkratkou prvních písmen názvů 3 kritérií, podle nichž se hodnotí míra udržitelnosti firmy.


E - jako environmentální


Pod písmenem „E“ se skrývá pojem environmentální, který odkazuje na vztah daného podniku k životnímu prostředí. Jaká je míra znečištění nebo naopak jaký je pozitivní přínos.

Řeší se samozřejmě především o klimatická změna a hodnotí se mimo jiné, jakou má firma uhlíkovou stopu, kolik vyprodukuje emisí do atmosféry a jak se případně snaží tento svůj negativní vliv minimalizovat. Podstatné je rovněž, zda využívá energie efektivně a neplýtvá jimi.


S - jako sociální

Vliv firmy na společnost se dá posuzovat dvěma způsoby:

Jaké pracovní prostředí vytváří firma pro své zaměstnance. Sem spadá zejména firemní kultura. Ta zahrnuje řadu faktorů od bezpečnosti práce, eliminace diskriminace na pracovišti, vytváření inkluzivního prostředí až po firemní školky pro zaměstnance. V případě, že firma navíc pravidelně vzdělává a školí své zaměstnance a podporuje je v jejich rozvoji, získává v této kategorii další plusové body.

Jak působí na společnost jako celek. Do vlivu na společnost patří to, jak firma působí na venek. Např. jak se chová ke své komunitě, jaké projekty podporuje nebo sponzoruje atd.G - jako vedení společnosti

Výstižný jednoslovný český překlad pro anglické slovo governance sice neexistuje, ale v zásadě si lze pod ním představit způsob vedení společnosti. Na tento faktor se často zapomíná, jelikož ho zastíní dva výše zmíněné, ale zejména pro investory má velký význam.

V praxi se totiž jedná o fungování firmy (uvnitř i navenek), její transparentnost či zda není součástí kontroverzních kauz. Pokud ve výroční zprávě chybí důležité informace o hodnotách a etice firmy, nastavení klíčových procesů a dodavatelsko-odběratelských vztazích, management bude dostávat nepoměrně velké odměny oproti odměnám jiných zaměstnanců a ještě bude mít připravené „královské odstupné”, ESG skóre společnosti nebude příliš vysoké. Nedílnou součástí „G” je rovněž transparentnost v placení daní, takže například firmy se sídlem v daňovém ráji a nepřehlednou vlastnickou strukturou také nedosáhnou vysokého bodového ohodnocení.


Děkujeme za poskytnutí informací.

Zdroj: web https://csrd.cz/


30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page