top of page

UDRŽITELNOST BUDE PRO FIRMY DOSTUPNĚJŠÍ DÍKY DIGITALIZACI

Praha, 16. května 2023 – Společnost Impact Metrics představuje inovativní digitální řešení, které hlavně malým a středním firmám pomůže se shromažďováním většího objemu různorodých dat potřebných v souvislosti s měřením a vykazováním udržitelnosti.


Už v letošním roce, dva a půl roku před platností směrnice CSRD (směrnice o nefinančním reportingu), požadují velké firmy od svých dodavatelů nebo banky od svých firemních klientů data o udržitelnosti. Vyhovět těmto požadavkům je poměrně drahé a časově náročné, pro menší a středně velké firmy často i finančně nedostupné.


Společnost Impact Metrics proto cíleně vyvíjí ve spolupráci s expertní skupinou Frank Bold a odborníky z LCA Studio nový software, který firmám umožňuje projít celým procesem, a to od výpočtu uhlíkové stopy přes nastavení relevantních cílů v udržitelnosti až po případný report. Inovativní digitální řešení je navíc za zlomek ceny oproti klasickému způsobu, kdy si společnost musí na tuto oblast zpravidla najmout poradenskou firmu. Impact Metrics pro tento nástroj využívá know-how sesterské firmy Fair Venture, která se poradenství v udržitelnosti věnuje od roku 2018.


„V rámci naší poradenské praxe v oblasti udržitelnosti jsme zjistili, že kvůli náročnosti a rozsahu je udržitelnost spíše pro „vyvolené“, tj. pro společnosti, které na poradenství mají nemalé rozpočty. Naší ambicí je pomáhat nejen jim, ale především menším a středně velkým firmám. Pro ně jsme cíleně hledali dostupné řešení. Rádi bychom jim totiž dali k dispozici návod, nástroj a data, s jejichž pomocí mohou samy udržitelnost sledovat i reportovat. Teď je nejvyšší čas začít. Zatím je zde pro firmy hodně příležitostí, do budoucna se z toho stane povinný standard,“ vysvětluje Dan Heuer, CEO společnosti Impact Metrics.


V loňském roce Impact Metrics získala počáteční investici od RSJ Investments. Aktuálně jde do dalšího investičního kola. Cílem je více produktově i geograficky škálovat, investovat do týmu a také marketingu.


Jako první produkt uvádíme na trh digitální uhlíkovou kalkulačku, následovat budou produkty ESG Start a ESG Komplet, které pokryjí potřeby při řízení a vykazování udržitelnosti menších i velkých firem napříč odvětvími. V případě složitějších zadání, resp. specifických odvětví, bude digitální řešení doplněné o know-how specializovaných konzultantů,“ komentuje strategii uvedení na trh Martin Klofanda, který má v Impact Metrics nastarosti Business Development.


Společnost Impact Metrics své digitální produkty dokončila po roce intenzivního vývoje, na němž se podíleli odborníci z expertní skupiny Frank Bold. Ta se posledních 10 let přímo v Bruselu podílí na tvorbě evropské legislativy i ESG standardů a v České republice stojí po boku firem, které se připravují na ESG reporting v praxi. Své know-how připojilo LCA Studio zabývající se výpočtem uhlíkové stopy a analýzami životního cyklu.


„Zaujalo nás, jak Impact Metrics k udržitelnosti přistupují, protože to je zcela v souladu s tím, jak tuto problematiku řešíme a chceme dělat i my. Nejdeme cestou ,účetních výpočtů‘ uhlíkové stopy, které nikam nevedou a na trhu jich je dostatek. Získáváme detailní data, která jsou specifická pro daný byznys a firmu. Jen tak se dá dosáhnout reálné změny a pozitivního dopadu na životní prostředí. Pod příliš zjednodušená řešení bychom se jako vědci neradi podepisovali,“ upřesňuje profesor Vladimír Kočí z LCA Studia.


Výpočtem uhlíkové stopy celý proces pouze začíná. Téma ESG je daleko širší a většina firem je teprve na počátku cesty. „ESG reporting se přímo týká hlavně velkých firem. Nepřímo ale dopadne i na řadu středních a menších společností, které jsou v dodavatelských řetězcích – v České republice typicky zejména v sektorech real estate, automotive, bankovnictví a pojišťovnictví. Další společnosti pak mohou reporting využít pro získání konkurenční výhody. Firmy ale potřebují zejména porozumět tomu, proč a jak se mají reportingu udržitelnosti věnovat. Zároveň zjistí, jak získat dostupné nástroje, aby dokázaly díky ESG reportingu dosáhnout reálných úspor či lepšího financování od bank, které budou udržitelné investice čím dál více zvýhodňovat,“ doplňuje Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold.


Impact Metrics k udržitelnosti přistupuje komplexně. Stojí i za dalšími inovativními projekty, jako je specializovaný informační servis „ESG radar“ nebo portál Reportyudrzitelnosti.cz, na němž je jedním kliknutím možné získat většinu relevantních dostupných reportů na trhu.


Jako první digitální ochutnávku představila společnost Impact Metrics letos v únoru „ESG Checklist“. Díky němu jakákoliv firma za deset minut zdarma zjistí, jak se jí přesně týká udržitelnost, zda by se měla reportingu věnovat a jak k udržitelnosti přistoupit.


Udržitelnost je velmi dynamické téma. Zatímco do roku 2021 to byla spíše filantropická činnost, dnes už firmy začínají více chápat, že je to nejen nutnost, ale často i zajímavá byznysová příležitost. Širší osvěta přesto zatím chybí.


Firmy do platformy mohou vstoupit prostřednictvím www.impactmetrics.cz, kde se po přihlášení dostanou na svůj profil.Citace firem ze segmentu SME, citace AMSP

Heureka, cenový srovnávač – nákupní rádce, sdružuje 55 tisíc e-shopů

„S udržitelností chceme začít sami u sebe, proto intenzivně pracujeme na strategii a cílech udržitelnosti. Současně nám záleží i na e-shopech, které už nyní oceňujeme za jejich udržitelné chování v rámci projektu „Udržitelný e-shop“. Chceme jim doporučit řešení, které jim pomůže se v udržitelnosti zlepšit. Vzhledem k jejich vysokému počtu i malá změna může mít obrovský dopad,“ říká za Heureku Martin Žabka odpovědný za komunikaci a udržitelnost.


Moravia Stamping, dodavatel dílů do automotive

Udržitelnost a ESG je pro nás nové téma. Před rokem po nás nikdo nic nepožadoval, dnes už je situace jiná. Pohybujeme se v automotive, dodáváme velkým automobilkám a je vidět, jak je téma ESG u nich více a více aktuální. Pro nás je důležité mít dostupné řešení, které nám pomůže udržitelnost realizovat, a naplnit tak očekávání zákazníků v této oblasti. Jsme středně velká firma a nepředpokládáme, že budeme vytvářet speciální dedikovaný ESG tým, to si nemůžeme dovolit. Proto jsou pro nás zajímavá externí řešení, ideálně digitální,“ uvádí Cyril Šoltys odpovědný za kvalitu ve společnosti Moravia Stamping.


TTC Holding, česká technologická a realitní skupina

ESG vnímáme jako příležitost pro další rozvoj skupiny. Je pro nás zásadní, aby se z této problematiky a jejího reportování nestala jen další náročná administrativní úloha, ale aby opravdu byla součástí celkové podnikatelské strategie. Nový nástroj Impact Metrics vnímáme jako zajímavý způsob, který nám umožní efektivně pracovat s ESG daty a minimalizovat zbytečnou administrativu,konstatuje Ivana Řeháčková odpovědná za ESG ve skupině TTC.


Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

Malé a střední podniky nemají o tématu ESG zatím velké povědomí, neboť většinu z nich tato povinnost potká až po roce 2026. Na druhou stranu část z nich už se dnes setkává s požadavky větších odběratelů dodat vybraná ESG data. „Každá pomoc v tom, jak novou agendu související s udržitelností vyřešit, přijde vhod. Firmy si uvědomují, že to bude další administrativní nálož, které neuniknou a na niž nemají týmy expertů oproti korporátním společnostem. Proto Impact Metrics považujeme za jednu z možností, jak menším firmám v tématu ESG, resp. nefinančního reportingu efektivně pomoci,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.


O Impact Metrics

Děláme vše proto, aby se udržitelnost stala součástí podnikání všech firem v Česku. Tvoříme strategie pro udržitelné podnikání a zpracováváme nefinanční reporty. Naše služby jsou postavené na základech poradenství, kterému se věnujeme spolu se sesterskou společností Fair Venture.www.impactmetrics.cz


TZ_Udržitelnost dostupnější_final (1)
.docx
Download DOCX • 155KB
31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page