top of page

Výjimečný design jako součást podnikání

Aktualizováno: 19. 1. 2023

Iniciativa Design Credits je součástí Národního plánu obnovy. Českým podnikům, orientovaným na průmyslovou či řemeslnou výrobu, nabízí dotaci až do výše 200 tisíc korun. CzechTrade společně s Ministerstvem kultury jejím prostřednictvím efektivně podporují propojení malých a středních firem s designéry z Adresáře designérů CzechTrade.


Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury připravily v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativu Design Credits.

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace vyhlásilo Ministerstvo kultury 30. prosince 2022.

Cílem výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti designu produktových inovací. Může se jednat o zcela nový produkt nebo inovaci designu již vyráběného výrobku, která povede k zefektivnění vzhledu a funkčnosti produktu, určeného pro průmyslovou výrobu. Půjde o společný tvůrčí proces výrobce a designéra, který je založený na součinnosti obou stran.

Zájemci mohou podávat žádosti pouze elektronicky v období od 3.1.2023 do 31.7.2023 prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1.1.2023 do 30.9.2023.

Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky (MSP) dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20.5.2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 30.9.2022.

Výzva č. 0218/2022 Design Credits je na webových stránkách Ministerstva kultury

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page