top of page

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Konference

6. 12. 2023, 13:30

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1

Jak zavádět cirkulární ekonomiku do firem?

Nenechte si ujít unikátní networkingovou akci určenou pro ředitele, zástupce vrcholového managementu firem, CSR, ESG a marketingové manažery, kteří mají ambice budovat synergie mezi byznysem a přírodou.
Tentokrát ve spolupráci s předními zastánci cirkulární ekonomiky CIRA Advisory jako odborným partnerem.

Co vás čeká?
Zaměříme se na praktické využití cirkulární ekonomiky v SME segmentu a konferenci ukončíme neformálním networkingem a představení křesla pro CEO s Federací Re-use center.

Vstup na akci je pouze pro registrované, registrace je zdarma. 

Důležité tváře konference

Eva Svobodová

Eva Svobodová

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová

Ivan Tučník

Ivan Tučník

Eva Chvalkovská

Eva Chvalkovská

Filip Krůta

Filip Krůta

Zuzana Holá

Zuzana Holá

Ivana Hekerle

Ivana Hekerle

Jana Bábiková

Jana Bábiková

Magdaléna Prunerová

Magdaléna Prunerová

Pavel Galík

Pavel Galík

Klára Hálová

Klára Hálová

Tomáš Böhm

Tomáš Böhm

Tadeáš Kula

Tadeáš Kula

Martin Třešňák

Martin Třešňák

Konference

Program se postupně doplňuje 

  • představení křesla pro CEO s Federací Re-use center

  • networking

Program 

13:00

REGISTRACE

Registrace, příchod registrovaných účastníků

13:30 - 13:55

ZAHÁJENÍ

Slavnostní zahájení konference

Úvod k tématu konference, základní informace k projektu Rok udržení podnikání 2023

Zdravice od zástupců státu

I. blok 

V tomto bloku se krátce ohlédneme do minulosti a hlavně se pověnujeme budoucnosti - trendům v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Podíváme se společně na průzkum k cirkulární ekonomice z více různých úhlů. Důležitým aspektem je jistě financování, na které nám doplní pohled Eva Chvalkovská specialistka na udržitelné financování z Komerční banky, svými mnohaletými zkušenostmi v oblasti udržitelnosti nám přispěje do diskuze i Ivan Tučník sustainability manager z Plzeňského prazdroje, a další z panelistů bude Laura Mitroliosová, expertka na cirkulární ekonomiku a udržitelnost ve firmách. Cílem tohoto bloku je podívat se kam se celé téma cirkulární ekonomiky posouvá a kde vidí experti příležitosti, případně jaké nástroje mohou firmy využít pro aplikaci cirkulárních principů.

13:55 - 14:15

VÝSLEDKY UNIKÁTNÍHO PRŮZKUMU 

Představení výsledků aktuálního průzkumu IPSOS pro AMSP ČR mezi malými a středními podniky k cirkulární ekonomice

14:15 - 14:55

PANELOVÁ DISKUSE

Panelová diskuse nad výsledky průzkumu K tématu cirkulární ekonomiky

Moderuje Eva Svobodová, členka představenstva

a generální ředitelka AMSP ČR

Komerční banka, a. s., Eva Chvalkovská

Vodafone CZ, Zuzana Holá 

Plzeňský Prazdroj, Ivan Tučník  

14:55 - 15:25

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK 

II. blok 

Stav životního prostředí byl v Česku na konci devadesátých let žalostný. Komunismus zanechal v místní krajině hluboké rány. Země měla jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě s vysokými hodnotami toxických látek, kontaminovanou půdu po těžbě uranu, zdevastovanou krajinu po těžbě uhlí a mrtvé lesy v pohraničí jako důsledek kyselých dešťů z těžkého průmyslu. Nová demokratická vláda začala v roce 1990 psát novodobou historii s důrazem na ochranu životního prostředí, investice do čistších technologií a podporu českých firem v udržitelném podnikaní. Inovace a nové technologie jsou hnacím motorem mnoha světových ekonomik. Proto se od roku 2020 věnuje také CzechInvest technologiím v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

15:25 - 15:40

PŘEDNÁŠKA 

Technologická inkubace: inovace pro udržitelnou budoucnost

CzechInvest, Filip Krůta

Holistický přístup cirkularity ve společnosti

Jak ve společnosti vybudovat uvědomnění o klimatické hrozbě a nastartovat pozitivní změnu? Je řešení právě v cirkulární ekonomice? Na co se v první řadě zaměřit a jaké konkrétní kroky udělat? Jaké nástrahy a fuckupy nás v cestě k větší udržitelnosti čekají? Že cirkulární ekonomika není jen o materiálech ale i o biodiverzitě a jak spolu tyto témata souvisí? O tom a mnohem víc se budeme v rámci moderované diskuze bavit s Klárou Hálovou ze společnosti Mattoni 1873, kde se cirkularitě věnují z mnoha důvodů i pohledů. V rámci diskuze budou představený strategický přístup, motivace a také výsledky. Do diskuze se zapojí také Magdalena Průnerová, která otvírá společnosti oči s mezinárodním konceptem Climate fresk. S Magdou si budme povídat o tom co takový workshop může ve firmě způsobit a jak nastartovat zvýšení povědomí o změně klimatu ve společnosti.

15:40 - 16:20

PANELOVÁ DISKUZE

Moderuje Laura Mitroliosová, jednatelka CIRA Advisory s. r. o. 

Mattoni 1878, Klára Hálová 

MgC Group s.r.o., Magdaléna Prunerová

16:20 - 16:50

Coffee break 

COFFEE BREAK 

III. blok 

Praktické využití cirkulární ekonomiky v byznyse s důrazem na ekonomické a enviromentální úspory a sociální aspekty

Představíme si v panelové diskuzi zástupce malých a středních podniků, které mají své podnikání založené na principech cirkulární ekonomiky. V rámci diskuze přineseme účastníkům konference konkrétní příklady environmentálních a ekonomických úspor, které aplikování principů cirkulární ekonomiky přináší. Zaměříme se také na další příležitosti, které cirkulární a udržitelné podnikání nabízí.

16:50 - 17:30

PANELOVÁ DISKUZE

Moderuje Laura Mitroliosová, jednatelka CIRA Advisory s. r. o. 

 

Reknihy, Tadeáš Kula

Fair & Bio pražírna, Martin Třešňák

2050farm s.r.o., Tomáš Böhm

17:30 - 17:45

PŘEDNÁŠKA 

Zásady komunikace udržitelnosti

Ivana Hekerle, CIRA Advisory s.r.o

Jak komunikovat cirkulární ekonomiku a udržitelnost
bez greenwashingu

Praktická diskuze vedená specialisty na komunikaci bez Greenwashingu z CIRA Advisory. Budeme se věnovat hrozbám a příležitostem v oblasti komunikace udržitelnosti a zelených tvrzení. Představíme také základy nové legislativy Green claims, která bude brzy platit i v členských státech EU. V rámci moderované diskuze se můžete těšit na praktické rady jak se vyhnout greenwashingu od spoluautorky Manuálu komunikace bez greenwashingu Jany Bábikové, do diskuze také přispěje zástupce společnosti Omnicom media group a můžeme se těšit na další velmi praktický pohled od Zuzany Holé ze společnosti Vodafone. Jak si nastavit komunikaci udržitelnosti a na co si dát pozor? A na co se zaměřit předtím než začnete cokoliv komunikovat? To jsou otázky, které si v rámci toho bloku odpovíme.

17:45 - 18:25

PANELOVÁ DISKUZE

Moderuje Ivana Hekerle

Vodafone CZ, Zuzana Holá 

OMG, Pavel Galík

CIRA Advisory s. r. o., Jana Bábiková

Na závěr akce proběhne networking při společné večeři. 

O cirkulární ekonomice

Oběhové hospodářství (cirkulární ekonomika) si klade za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů tak dlouho v ekonomickém cyklu, jak je to jen možné, a vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich životnosti, přičemž se minimalizuje tvorba odpadu. Oběhové hospodářství se stalo jedním z klíčových konceptů v oblasti řady politik Evropské unie.

Oběhové hospodářství na úrovni ČR vyžaduje strategický komplexní přístup. V prosinci 2021 proto vláda schválila Strategický rámec Cirkulární Česko 2040 („Cirkulární Česko 2040“). Jedná se o první komplexní strategii pro cirkulární ekonomiku v České republice. Vypracování Cirkulárního Česka 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu České republiky.

Účelem Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 je formulovat předpoklady, cíle a opatření pro to, aby byla ČR prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Česká republika musí být schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti se živelnými pohromami či pandemiemi apod.

Strategický rámec se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje.


Vize Cirkulárního Česka je dosáhnout stavu, kdy cirkulární ekonomika přináší ČR podstatné environmentální, ekonomické a společenské přínosy.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Odborný partner konference 

CIRAA-logo-1.png

Spolupracující partneři konference

bottom of page