top of page

Digitalizace a Kyberbezpečnost: Průzkum ukazuje nové trendy

Digitalizace a kyberbezpečnost se stávají stále více neoddělitelnými součástmi moderního byznysu. Aktuální průzkum provedený agenturou IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) přinesl zajímavé poznatky o tom, jak firmy v ČR přistupují k digitální transformaci a jakým způsobem se potýkají s hrozbami kybernetického prostoru.


První klíčový nález z průzkumu je, že třetina firem v České republice již má určený plán digitální transformace. To svědčí o rostoucím povědomí o důležitosti modernizace firemních procesů a využívání digitálních technologií k dosažení konkurenční výhody. Zároveň je ale zřejmé, že zhruba dvě třetiny firem stále zvažují, jakým směrem se v digitálním světě vydat. Jedním z hlavních motivátorů k digitalizaci pro firmy je zvýšení efektivity a produktivity, stejně jako snížení nákladů. Moderní technologie, zejména umělá inteligence (AI) a cloud computing, mohou hrát klíčovou roli v dosahování těchto cílů. Zavedení AI do firemního prostředí může přinést úsporu nákladů díky automatizaci opakujících se úkolů, zvýšení efektivity prostřednictvím rychlejšího a inteligentnějšího zpracování dat a umožnit lepší analýzu dat pro informovanější strategická rozhodnutí. Překvapením může být zjištění, že čtyři z deseti podniků uvádějí, že v následujících 5-10 letech umělá inteligence a cloud computing neovlivní odvětví jejich společnosti nijak zásadně. Toto tvrzení nám připomíná, že zavedení nových technologií nemusí být automaticky vnímáno jako klíčový prvek pro každý druh podnikání. Je důležité brát v úvahu individuální potřeby a strategie každé firmy. Dalším důležitým tématem, které průzkum zahrnoval, je kyberbezpečnost. Třetina firem se setkala s kyberútokem, což ukazuje na zvýšenou zranitelnost firem v digitálním světě. Ochrana citlivých dat a informací se stává nezbytným prvkem pro každou organizaci. Firmy by měly věnovat dostatečnou pozornost investicím do kyberbezpečnosti a vypracování vhodných strategií pro prevenci a reakci na kybernetické hrozby.

V závěru lze konstatovat, že digitální transformace a kyberbezpečnost zůstávají klíčovými tématy pro současné firmy. Průzkum agentury IPSOS pro AMSP ČR nám poskytuje cenné poznatky o tom, jak se firmy v České republice staví k těmto výzvám. Je zřejmé, že digitalizace přináší řadu příležitostí, ale také vyžaduje zvýšenou pozornost k bezpečnosti a ochraně dat. Firmy, které dokážou efektivně spojit výhody digitalizace s adekvátní kyberbezpečností, budou mít lepší šanci na úspěch v moderním podnikatelském prostředí.

Průzkum vznikl za podpory ŠKODA AUTO, a.s., společnosti Google, Komerční banky, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., PKF APOGEO Group, SE, Merxu s.r.o. a agentury CzechInvest.


Tisková zpráva:

TZ AMSP ČR 2023_09_21 - DIGI, KYBER final bez kontaktů
.docx
Download DOCX • 672KB

Výsledky průzkumu:

DIGI a KYBER-FINAL průzkum
.pdf
Download PDF • 1.19MB

116 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page