top of page

Největšími překážkami cirkulární ekonomiky je nedostatek pracovních sil, informací a zkušenosti

Primární motivací pro implementaci principů cirkulární ekonomiky do strategie firmy je snaha ušetřit. Firmy rovněž chtějí držet krok s aktuálními trendy. Téměř tři čtvrtiny podniků buď již principy cirkulární ekonomiky mají ve své strategii implementovány nebo to plánují. Tato a další zajímavá data přináší aktuální průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) na téma cirkulární ekonomiky v rámci Roku udržení podnikání 2023.

„Výsledky průzkumu navazují na téma ESG z našeho průzkumu z jara 2023. V aktuálním

průzkumu se pětina firem už setkává s požadavky odběratelů na informace či závazky v oblasti udržitelnosti, typicky formou ESG dotazníku či reportování uhlíkové stopy. U středně velkých firem s 50-249 zaměstnanci je to dokonce víc než třetina. Jedná se zejména o malé a střední firmy ze subdodavatelských řetězců velkých společností. Dalších 36 % firem očekává, že tyto požadavky přijdou. Je jasné, že hlavním cílem firem je ušetřit, proto i zavádění principů

cirkulární ekonomiky musí dávat firmám především ekonomický smysl,“ říká Eva Svobodová,

členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.


„Průzkum přináší zajímavé zjištění, kdy třetina větších firem (50 -249 zaměstnanců) již nyní

vnímá poptávku svých odběratelů po informacích či závazcích o jejich udržitelnosti a další více

než třetina toto očekává. Nejčastěji se jedná o vyplňování ESG dotazníku nebo reportování

uhlíkové stopy. Přičemž třetina větších firem uhlíkovou stoupu již měří a téměř 40 % plánuje její měření zavést během následujících 12 měsíců. S celou problematikou nejen ESG reportingu, ale zejména definicí firemní strategie udržitelnosti jsou připraveni pomoct zkušení odborníci v naší dceřiné společnosti KB Advisory,“ uvádí k průzkumu Blanka Svobodová, která je zodpovědná za korporátní strategii a financování v Komerční bance.


„Za zmínku rozhodně stojí rozpor mezi tím, že firmy na jedné straně uvádějí jako hlavní

překážky pro zavádění cirkulárních principů nedostatek informací a odborníků. Na druhé straně ale pouze necelá třetina firem absolvovala nějaké školení nebo konferenci na toto téma,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafone Czech Republic, ředitelka Nadace Vodafone ČR. „V oblasti ESG rozhodně vidím posun v připravenosti firem. S konkrétními požadavky ze strany odběratelů se setkala zatím jen pětina firem, výrazně více firem ale už alespoň některá ESG data sbírá. Pozitivní je i posun v komunikaci, kdy dvě třetiny oslovených firem téma ESG již interně komunikují,“ doplňuje Zuzana Holá.


„V současné době je stále relativně omezená nabídka opravdu komplexních vzdělávacích programů vyučující cirkulární praktiky. Základní myšlenky jsou však snadno uchopitelné. Zavedení konceptu oběhového hospodářství do praxe vyžaduje vedle řady dílčích expertíz zejména inovativní, multi-oborový přístup. Často vzhledem k velkému počtu článků v řetězci také velkou dávku odhodlání a kreativity. Pěstování kultury inovací a spolupráce v rámci společnosti tedy slouží jako silný výchozí bod na cestě ke skutečně oběhovému hospodářství,“ uvádí David Mejsnar, Deloitte CZ, ředitel v oddělení Sustainability & ESG.

 

„Je naprosto logické, že mnoho společností pohlíží na oběhové (cirkulární) hospodářství jako na koncept, který omezuje plýtvání v materiálových tocích, čímž je atraktivní pro úsporu nákladů. Nejpokročilejší společnosti však nepřecházejí na cirkulární obchodní modely pouze za účelem optimalizace nákladů. Využívají je také jako zcela nový zdroj příjmů, spouštěč pro zlepšení reputace a klíčovou platformu pro inovace,“ doplňuje David Mejsnar.


Laura Mitroliosová, jednatelka z CIRA Advisory komentuje výsledky průzkumu následovně: „Díky možnosti srovnání průzkumů cirkulární ekonomiky mezi malými a středními podniky je patrný jistý progres. Téma cirkulární ekonomiky se velmi rychle rozvíjí, firmy v něm už nevidí

často zaměňované odpadové hospodářství, ale spojuje se s novými pojmy jako ekologizace

materiálů, opravitelnost výrobků apod. Dobrá zpráva je, jak i vyplývá z průzkumu, že ¾ podniků mají principy cirkulární ekonomiky již implementovány do svých strategií nebo to plánují. To je jasná informace, že cirkulární ekonomika je aktuální téma, kterému se firmy chtějí věnovat.

Tento fakt potvrzuje i zájem o edukaci v tomto tématu i v rámci naší Cirkulární akademie, která

řeší jednotlivé principy cirkulární ekonomiky do hloubky a pomáhá firmám i jednotlivcům

pochopit jejich výhody a ekonomičnost. Evidujeme rostoucí zájem i o komplexní školení přímo

ve firmách, což je jasný signál procesu postupné transformace firem v cirkulární.TZ AMSP ČR 2023_12_06 - CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA (3)
.docx
Stáhnout DOCX • 669KB

Ipsos pro AMSP_Cirkulární ekonomika 2023_FINAL (3)
.pdf
Stáhnout PDF • 961KB
71 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 bình luận


A Č
A Č
23 thg 12, 2023

Moc by mne zajímalo, jak ta blka z KB tam ěmří tu uholíkovou stopu. To tam mají nějaké pytle, které pak váží. A nezapomněla na svoje prdy k tomu připočítat?

Thích
bottom of page