top of page

Velká novela na ochranu spotřebitelů vstupuje v účinnost

Aktualizováno: 6. 1. 2023

Lepší ochrana spotřebitelů v řadě oblastí.

Očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku nabývá účinnosti

od 6. ledna 2023. Zvyšuje se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv

po telefonu, při nevyžádaném „podomním“ prodeji nebo v rámci organizovaných prodejních akcí.


„Transparentnější by mělo být i nakupování. Například nově nebudou moci být spotřebitelé klamáni o výši poskytované slevy. Při nakupování v online prostředí musí vědět, s kým smlouvu uzavírají a rovněž budou chráněni před falešnými recenzemi. Novela přispěje k posílení práv spotřebitelů, na řadě míst však cílí i na zpřesnění legislativy, aby vybraná pravidla byla v praxi lépe proveditelná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.


Co všechno se tedy mění?

  • Dochází k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik a poskytnutí dalších možností, jak se nekalým obchodním praktikám bránit. Mezi nové nekalé obchodní praktiky patří například zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí nebo jejich zkreslování například na sociálních sítích s cílem propagovat nabízenou službu nebo výrobek.

  • Další novou nekalou obchodní praktikou je uvádění výrobků dvojí kvality na trh.

  • Pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu nově umožňuje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. Spotřebitel může místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím vyšší slevu může spotřebitel požadovat.

  • Cílem zákona je rovněž zabránit klamání spotřebitele, pokud jde o výši poskytovaných slev. Tato úprava má chránit zákazníky před umělým navyšováním cen a klamáním o výši poskytované slevy. Nově budou muset podnikatelé uvádět, za jakou nejnižší cenu bylo zboží prodáváno po dobu 30 dní před jeho zlevněním. Tato povinnost se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. To jsou zejména čerstvé potraviny, hotová jídla, řezané květiny a jiné zboží, které má samo o sobě krátkou dobu použitelnosti.

  • Zvyšuje se také ochrana zvláště zranitelných skupin, zejména seniorů, při uzavírání smluv při tzv. „podomním“ prodeji, tedy při nevyžádaných návštěvách podnikatele u spotřebitele doma, nebo v rámci tzv. prodejních organizovaných akcí. Zákazníci budou mít více času na to, aby od takovéto smlouvy odstoupili. Konkrétně se lhůta prodlužuje na 30 dnů ze stávajících 14 dnů.

  • Vyšší ochrany se spotřebiteli dostane i při uzavírání smluv během telefonního hovoru. Je-li tímto způsobem osloven, mnohdy si ani není vědom, že k uzavření smlouvy došlo. Proto dochází k zavedení nové povinnosti potvrdit nabídku spotřebiteli v textové podobě, například zasláním nabídky dopisem nebo na e-mail. Zákazník nebude takovou nabídkou vázán, pokud ji neodsouhlasí. Učinit tak může elektronicky nebo v listinné podobě.

  • V zákoně zůstává zachováno pravidlo, že spotřebitel může reklamovat vadu, která se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. Dochází však k prodloužení doby, po kterou musí podnikatel prokázat, že vada na věci nebyla od počátku, a to ze stávajících 6 měsíců na 12 měsíců.

  • Občanský zákoník obsahuje též nová zvláštní pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění u smluv o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu.

Přehled novinek pro spotřebitele a podnikatele najdete v letácích v příloze. Více informací je také na www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.

Velká spotřebitelská novela PODNIKATEL
Velká spotřebitelská novela PODNIKATEL
Velká spotřebitelská novela PODNIKATEL
Velká spotřebitelská novela PODNIKATEL


MPO_velka-spotrebitelska-novela-PODNIKATEL
.pdf
Stáhnout PDF • 595KB

Velká spotřebitelská novela SPOTŘEBITEL
Velká spotřebitelská novela SPOTŘEBITEL

Velká spotřebitelská novela SPOTŘEBITEL
Velká spotřebitelská novela SPOTŘEBITEL

MPO_velka-spotrebitelska-novela-SPOTREBITEL
.pdf
Stáhnout PDF • 593KB


45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page