top of page

ROK NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2022

Rok nových technologií 2022 reaguje na rozvoj podnikání s využíváním moderních technologií (konkurenceschopnost), změny ekosystému MSP v ČR po dopadech C-19 (odolnost), klíčové podporované směry rozvoje EU pro MSP (dlouhodobost).  

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a OSVČ, spolky, pozorovatelé a partneři AMSP ČR, marketingový dosah ca 300.000 subjektů

ROK NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2021

Rok nových příležitostí 2021 reaguje na omezení v podnikání v souvislosti s aktuální situaci MSP v ČR způsobené krizí spojenou s C-19 (odolnost).

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a OSVČ, spolky, pozorovatelé a partneři AMSP ČR, marketingový dosah ca 300.000 subjektů

bottom of page