top of page

Pomůže nám internet věcí ušetřit?

Aktualizováno: 3. 2. 2023

Odpověď je jednoduchá, při správném použití ano.

Internet věcí (IoT) je převratná technologie.

Technologická novinka prropojující stroje, přístroje a objekty.

Jednotlivá zařízení se tak stávají inteligentními, komunikují s okolím a umožňují jejich vzdálené ovládání, kontrolu či sledování. Podnikatelé a firmy tak získávají nové možnosti, jak si udržet spokojené zákazníky.
Jak využít IoT v byznysu?

  1. Každý den adoptují technologii IoT tisíce společností, aby mohly využít online komunikaci se svými přístroji, stroji či zařízeními.

  2. Přístup k aktuálním datům o jejich stavu pomáhá zlepšit výkon a snížit náklady.

  3. IoT je považována za další technologickou revoluci.


IoT řešení se stávají důležitou součástí firem

Nejde o záležitost budoucnosti, IoT přináší skutečné výhody pro podnikatele a firmy již dnes.


V současné době řešíme a hledáme cesty, kde efektivně šetřit.


Energie pod kontrolou

Když se řekne monitoring energií, možná se vám vybaví velké množství nasbíraných dat, se kterými budete mít přehled o využívání energií ve svých prostorech. Málokdo si však uvědomuje, že kromě množství energií často velmi záleží i na její kvalitě.


Na kvalitě záleží

Nekvalitní nebo nestabilní dodávky energií, zejména energie elektrické, mohou negativně ovlivnit většinu spotřebitelů, od domácností a malých podnikatelů až po velké firmy. z

Dopady, které může nekvalitní dodávka elektrické energie způsobit, mohou být značné; ať už se jedná „pouze“ o dočasný výpadek výroby, prostoje a ohrožení plnění výrobního plánu, nebo navíc i o poškození či zničení části výrobní technologie, a právě vyráběných výrobků. Jistě se shodneme na tom, že celá moderní ekonomika je na vysoké kvalitě dodávek elektrické energie doslova životně závislá. Každopádně i tento aspekt lze řešit, a to trvalým monitoringem kvality dodávky, analýzou naměřených dat a realizací nápravných opatření, která mohou do značné míry podobným případům předcházet.


Energie odečtete na dálku

Efektivní management energií spočívá v automatizovaném pořizování údajů o vaší spotřebě energií. V praxi to vypadá tak, že k jednotlivým měřičům či jejich skupinám nainstalujeme komunikační jednotky, jejichž pomocí je spotřeba energie odečítána na dálku. V aplikaci pak můžete sledovat spotřebu energií podle lokalit, objektů, organizačních jednotek i významných spotřebičů jako jsou jednotlivé stroje či skupiny zařízení. Sledovat můžete také spotřebu výroby stlačeného vzduchu, provoz vzduchotechniky či osvětlení nebo výrobu tepla a chladu.


Znalost spotřeby energií je prvním krokem k jejich snížení a čím detailnější data jsou, tím lepších výsledků se může dosáhnout. Základem efektivního managementu energií je mít všechna data přehledně na jednom místě. Zároveň potřebujete vhodné nástroje pro jejich zobrazení a analýzu a v neposlední řadě profesionály z oboru, kteří vám pomohou s jejich interpretací a možnými řešeními.


Co všechno můžete (a měli byste) sledovat

Hlavně je potřeba získat relevantní data pro následnou analýzu spotřeby energií a tím se dostáváme ke zcela novým možnostem pro automatizovanou i ruční analýzu dat. Díky tomu budete mít v ruce vždy dostatek informací a podkladů, které vám pomohou k efektivním opatřením a optimalizaci energetické infrastruktury.

Naměřené hodnoty se získávají dálkovými odečty, ale i ručním importem nebo automatizovaným rozhraním z jiných datových zdrojů – ať už vašich vlastních nebo dodavatele vašich energií. Pod dohledem je dobré mít:

  • Automatický sběr dat z měřičů spotřeby a čidel (elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, měřičů tepla, průtokoměrů apod.)

  • Odesílání dat na centrální server prostřednictvím sítě NB-IoT

  • On-line zpracování energetických dat a jejich prezentace uživatelům

Internetu věcí se budeme věnovat i v dalších článcích, avšak pokud vás láká moderní management energií více, přečtěte si už teď o Energie pod dohledem.


Děkujeme za informace společnosti Vodafone92 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page